Theo dõi

Pháp thoại: Theo dõi được thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng trong Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 91 tại chùa Bửu Quang, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

THEO DÕI - THÍCH THIỆN XUÂN 2018

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Theo dõi"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận