Chuyển tới nội dung

Thích Thiện Thuận

Bài giảng thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2024. Toàn bộ gần 1000 bài giảng của Thượng Tọa Thích Thiện Thuận về các chủ đề Phật Pháp, xã hội gia đình, đặc biệt là vấn đề hiếu thảo cha mẹ con cái…Thich Thien Thuan video, mp3. TT. Thích Thiện Thuận Trụ trì Viện Chuyên Tu – Bà Rịa Vũng Tàu và Viện Chuyên Tu 2 – Long Thành, Đồng Nai.

Xóa bỏ mâu thuẫn 2

Xóa bỏ mâu thuẫn

Bài pháp thoại Xóa bỏ mâu thuẫn do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Huệ Quang, Tp. Đà Nẵng https://www.youtube.com/watch?v=OnUERN4uxAg

Phật hóa gia đình 5

Phật hóa gia đình

Bài pháp thoại Phật hóa gia đình do Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Minh Đạo, Tp. Hồ Chí Minh https://www.youtube.com/watch?v=JFCVA3Rf02Y

Powered by kienthucketoan.com
DMCA.com Protection Status