Chuyển tới nội dung

Thích Thiện Tuệ

Toàn bộ bài giảng của Thầy Thích Thiện Tuệ luôn được cập nhật mới nhất 2021. Các chủ đề của Thầy về Phật Pháp, gia đình, xã hội…thường rất gần gủi với đời sống và chúng ta có thể ứng dụng tu tập mọi lúc mọi nơi.

Trả nghiệp

Trả nghiệp

Bài pháp thoại Trả nghiệp được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Pháp Bảo, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28/03/2021.

Managed by dayboisg.com
DMCA.com Protection Status