Thương yêu như thế nào để đừng làm khổ nhau?

Bài pháp thoại Thương yêu như thế nào để đừng làm khổ nhau? được Thầy Thích Minh Niệm giảng tại Trung Tâm Tuệ Đức Quận 2, Tp Hồ Chí Minh ngày 24/09/2016.

Thương yêu như thế nào để đừng làm khổ nhau - Thầy Thích Minh Niệm 09/2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận