Trách nhiệm người xuất gia

Pháp thoại Trách nhiệm người xuất gia được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Ngọc Thạnh, Phú Mỹ, Tân Thành, BRVT.

Trách nhiệm người xuất gia3.25/5 (65.00%) 4 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận