Trách nhiệm người xuất gia

Pháp thoại Trách nhiệm người xuất gia được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Ngọc Thạnh, Phú Mỹ, Tân Thành, BRVT.

TRƯỜNG HẠ CHÙA NGỌC THẠNH- TRÁCH NHIỆM NGƯỜI XUẤT GIA-TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận