Tự thuật

Bài giảng Tự thuật được Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng trong khóa tu lần 94 tại Tu viện Linh Thứu, ngày 01/10/2017

Hãy "TỰ THUẬT" theo bài giảng khóa tu lần 94 - Thầy Thích Thiện Xuân, Tu viện Linh Thứu

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận