Tùy sở trụ xứ thường an lạc

Pháp thoại Tùy sở trụ xứ thường an lạc được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Đạo Tràng Tịnh Xá Ngọc Điển, Thụy Điển, ngày 27/08/2017.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận