Vết xe dối trá

Bài pháp thoại Vết xe dối trá được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng tại Khóa Tu Mùa Hè Chùa Hoằng Pháp tháng 07/2017

Mệt Mỏi Và Chán Nản Sẽ Tan Biến Khi Nghe Phật Dạy Này - Thế Gian Không Có Gì Là Thật Của Mình.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận