Vết xe dối trá

Bài pháp thoại Vết xe dối trá được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng tại Khóa Tu Mùa Hè Chùa Hoằng Pháp tháng 07/2017

Sư Cô Hương Nhũ Mới Nhất 2017 - Vết Xe Dối Trá ( Rất cảm động )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận