Vì sao gọi là chân lý

Bài giảng chủ đề Vì sao gọi là chân lý được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại tư gia Phật tử Huệ Hằng (Melbourne, Australia), ngày 30/04/2017 (05/04/Đinh Dậu)

Chân lý là sự nhận thức đúng đắn hiện thực khách quan của vũ trụ không bị biến đổi theo không gian và thời gian. Có 2 loại chân lý là chân lý tuyệt đối và chân lý công ước. Chân lý tuyệt đối là cảnh giới hiện quán của người đã giác ngộ, trong khi chân lý công ước là sự thật hiển nhiên, là chứng lý tối thượng của người còn vô minh.

Vì Sao Gọi Là Chân Lý - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Vì sao gọi là chân lý"

Bình luận