Vinh quang không bằng có mẹ

Vu lan thắng hội 2018: Vinh quang không bằng có mẹ – Thượng tọa Thích Thiện Thuận tại Viện Chuyên Tu

VU LAN THẮNG HỘI "VINH QUANG KHÔNG BẰNG CÓ MẸ" NĂM 2018 – VIỆN CHUYÊN TU

Vinh quang không bằng có mẹ
3.7 (73%) 20 vote[s]


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận