Ý nghĩa chữ Vạn và những tướng tốt của Đức Phật

Bài pháp thoại Ý nghĩa chữ Vạn và những tướng tốt của Đức Phật được đại đức Thích Phước Tiến giảng nhân ngày đại lễ Phật đản lần thứ 2640 tại Tu Viện Tường Vân ngày 20/05/2016 (14/04/Bính Thân)

Ý Nghĩa Chữ Vạn Và Những Tướng Tốt Của Đức Phật - Thầy Thích Phước Tiến

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận