Ý nghĩa xuất gia gieo duyên một ngày

Pháp thoại Ý nghĩa xuất gia gieo duyên một ngày do thượng tọa Thích Viên Trí giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 79 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 10/06/2017 (24/05/Đinh Dậu)

Ý Nghĩa Xuất Gia Gieo Duyên Một Ngày (KT79) - Thầy Thích Viên Trí 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận