3 điều kiện để có cuộc gặp gỡ vô giá

Pháp thoại 3 điều kiện để có cuộc gặp gỡ vô giá được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Hoà Khánh, Bình Thạnh, Tp. HCM, ngày 05/07/2020

1230:BA ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÓ CUỘC GẶP GỠ VÔ GIÁ (ĐĐ Thích Thiện Tuệ Thuyết Giảng Hay)

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "3 điều kiện để có cuộc gặp gỡ vô giá"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận