4 Pháp tăng trưởng bồ đề tâm

Tâm bồ đề trong mỗi chúng ta, mỗi người phật tử ai cũng có, như các bài giảng trước, chúng ta đã được học qua, nghe qua phát tâm bồ đề, vậy một người phật tử sau khi phát tâm bồ đề rồi để tăng trưởng tâm bồ đề lên thì chúng ta cần phải thực hành nhiều và thực hành như thế nào, mời quý vị nghe bài thuyết giảng cho Đại Đức: Thích Thiện Thuận về 4 phương pháp giúp tăng trưởng bồ đề tâm. A DI Đà Phật
tăng trưởng bồ đề tâm

4 PHÁP TĂNG TRƯỞNG TÂM BỒ ĐỀ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận