4 yếu tố hỗ trợ cho điều thiện phát triển

Pháp thoại 4 yếu tố hỗ trợ cho điều thiện phát triển được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Thiên Chánh, quận Tân Phú, Tp. HCM, ngày 17/12/2018.
4 yếu tố hỗ trợ cho điều thiện phát triển

1017.BỐN YẾU TỐ HỖ TRỢ CHO ĐIỀU THIỆN PHÁT TRIỂN(ĐĐ Thích Thiện Tuệ Thuyết Pháp Hay)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "4 yếu tố hỗ trợ cho điều thiện phát triển"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận