Ai cho ta lương thiện

Pháp thoại Ai cho ta lương thiện được Thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Linh Sơn, Canada, ngày 02-11-2019.

Ai Cho Ta Lương Thiện - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2019 tại Canada

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Ai cho ta lương thiện"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận