Ai là thầy ta?

Bài pháp thoại Ai là thầy ta? do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân, nhân lễ Hạ Nguyên (rằm tháng 10 AL), ngày 20-11-2018

4.4/5 - (7 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Ai là thầy ta?"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận