Ăn mặc

Bài pháp thoại Ăn mặc do Đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Thiền viện Linh Sơn, Montreal, Canada
an mac

Ăn Mặc - Thầy. Thích Pháp Hòa - Montreal (Sep. 28, 2013)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận