Ăn và nói

Bài pháp thoại Ăn và nói do Thượng Tọa Thích Trí Chơn giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 83 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 08-10-2017

Ăn Và Nói (KT83) - Thượng Tọa Thích Trí Chơn mới nhất 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận