Bão ở trong lòng

Bài pháp thoại Bão ở trong lòng được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Bửu Quang, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18/07 Bính Thân

526. Bão Ở Trong Lòng (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận