Bi trí dũng

Bài pháp thoại Bi trí dũng được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Đạo Tràng Từ Bi, bang Texas, Hoa Kỳ, ngày 26-11-2017

Bi Trí Dũng, Tính Đặc Thù Trong Đạo Phật - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận