Chuyển tới nội dung

Buông

Người ta có thể Buông là bởi vì người ta nhìn thấy bản thân cao hơn sự tình, cho nên quyết định buông sự tình đó. Buông tha là bởi vì không thể buông được một sự tình nào đó, cho nên cuối cùng đành phải buông tha chính mình. Người xưa nói rằng: Người hiểu được buông ấy chính là bậc trí giả, còn người chỉ biết buông tha thì chính là kẻ ngốc!

“Không tranh giành” chính là từ bi

“Không tranh cãi” chính là trí tuệ.

“Không nghe” chính là thanh tịnh.

“Không nhìn” chính là tự tại.

“Tha thứ” chính là giải thoát.

“Biết đủ” chính là buông.

Powered by itsuamaytinh.com

DMCA.com Protection Status