Cách bố thí đơn giản

Bài pháp thoại cách bố thí đơn giản do thượng tọa Thích Thiện Thuận và Thích Hạnh Bảo chia sẻ vào ngày 18/11/2018 trong khóa huân tu 59, tại Viện Chuyên Tu 2, Long Thành, Đồng Nai.

CÁCH BỐ THÍ ĐƠN GIẢN- TT. THÍCH HẠNH BẢO- TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Cách bố thí đơn giản"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận