Cái gì quan trọng với mình

Bài pháp thoại Cái gì quan trọng với mình do Thầy Thích Thiện Xuân Giảng tại chùa Long Vân, Đồng Nai.

Cái Gì Quan Trọng Với Mình - Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận