Cảm ơn nghịch cảnh

Pháp thoại Cảm ơn nghịch cảnh được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Phật Đường Tuệ Quang (Đài Trung – Đài Loan), ngày 07-04-2018 (22-02-Mậu Tuất)

Cảm Ơn Nghịch Cảnh - Thầy Thích Phước Tiến 2018 tại Đài Loan

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận