Chiếc cầu phúc đức

Bài giảng Chiếc cầu phúc đức được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại Chùa Thanh Long , xã Phước An, huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước, ngày 12/04/2017

Chiếc Cầu Phúc Đức ( Rất ý nghĩa ) - Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận