Quán Âm Linh Cảm Chơn Ngôn

Án
ma ni bác di hồng
ma hắt nghê nha nạp
tích đô đặt ba đạt
tích đặt ta nạp
vi đạt rị cát
tát nhi cáng nhi tháp
bốc rị tất tháp cát nạp
bổ ra nạp
nạp bốc rị
thưu thất ban nạp
nại ma lô kiết
thuyết ra da
tá ha.

Thầy Thích Trí Thoát tụng Quán Âm Linh Cảm Chơn Ngôn (chú thứ 7 trong thập chú, vị trí 2:40 giây)

4.5/5 - (22 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận