Chiến tranh và hòa bình

Bài pháp thoại Chiến tranh và hòa bình được Thầy Thích Pháp Hoà thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 09/11/2011

Chiến Tranh và Hòa Bình - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm, Nov, 13, 2011)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận