Chú Chuẩn Đề

chu chuan de
Khể thủ quy-y Tô-tất-đế,
Ðầu diện đảnh lễ thất cu chi.
Ngã kim xưng tán Ðại Chuẩn-Ðề,
Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.
Nam-mô tát đa nẩm tam-miệu tam-bồ-đề,
Cu chi nẩm,
Ðát điệt tha.
Án,
Chiết lệ chủ lệ Chuẩn-Ðề,
Ta bà ha.

Thầy Thích Trí Thoát tụng Chú Chuẩn Đề (chú thứ 4 trong bài 10 chú bên dưới, vị trí 1 phút 20)

Phật dạy: “Nếu muốn biết pháp này thành hay không thành, phải y pháp tụng chú, mãn đủ 7 ngày, liền trong chiêm bao mộng thấy Phật và Bồ Tát ban cho hoa trái, miệng mửa ra vật đen, sau lại ăn vật trắng, tức biết thành tựu.

Phật dạy: “Đà La Ni này có thế lực rất lớn, chí tâm tụng trì quyết phải tự chứng. Có công năng khiến cây khô phát sanh hoa, trái, huống gì nhũng quả báo ở thế gian. Nếu thường trì tụng thì thủy, hỏa, đao binh, oán gia độc dược đều không hại. Nếu người bị quỷ thần làm bịnh chết, kiết ấn tụng chú này 7 biến, lấy ấn, ấn nơi tại ngực đều khiến sống trở lại. Gia đình, nhà cửa ở không yên, bị quỷ thần gây họa, trì chú, chú vào bốn hòn đất, đem trấn 4 phía thì liền đi.

Phật dạy: “Nếu người trong lục thân không hòa, không nghĩ tình thương nhau, nên y pháp tụng chú hướng về lục thân thì được hòa hợp nghe tên thấy thân đều được hoan hỷ. Phàm cầu việc gì cũng vừa lòng toại tâm. Huống người trai giới đầy đủ, nhất tâm thanh tịnh y pháp tụng trì, thì nhất định chuyển thân này tức chứng Bồ Đề có được công lực.

Phật dạy: “ Thần Chú này có công năng diệt trừ Thập Ác, Ngũ Nghịch tất cả tội chướng. Thành tựu tất cả bách Pháp công đức. Trì Chú này dù ở tại gia hay xuất gia, không lựa kẻ tịnh người uế; chỉ chí Tâm trì tụng hay khiến Chúng Sanh đời sống ngắn ngủi, sẽ tăng thọ vô lượng. Ca Ma La Tật là bệnh nan y, còn trị lành, huống chi các bệnh khác; nếu không tiêu diệt là không có lý.

Nếu có ai tụng mãn (49 ngày), Chuẩn Ðề Bồ Tát khiến hai vị Thánh thường theo người đó, kẻ nào có Tâm niệm thiện ác, đều mỗi mỗi báo hiệu hai bên tai người đó đầy đủ.Nếu có người vô phước vô tướng cầu quan không toại ý, nghèo cùng khốn khổ, bức bách thường tụng Chú này sẽ khiến hiện đời được phước báu như Luân Vương cầu xin quan vị quyết được xứng toại. ”

Trong Thiền Tông, truyện Ðăng Lục có dẫn tích người xưa: “Cu Chi chỉ niệm Tam Hành Chú, mà được danh tiếng hơn người. Vì thế cho nên Chuẩn Ðề Thần Chú rất thù thắng linh diệu.

Nếu cầu Trí Huệ được Ðại Trí Huệ; cầu nam nữ lại được nam nữ.

Phàm có sở cầu, đều được xứng lòng và toại ý, giống Ngọc Như Ý; tất cả tùy Tâm mình muốn. Hơn nữa, tụng Chú này thường khiến cho các Quốc Vương, Ðại Thần và Tứ Chúng đều sanh lòng kính yêu, thảy đều hoan hỷ. Người tụng Chú này, xuống nước không chết chìm, nạn lửa không thể đốt, độc dược, oan gia, quân trận, cường tặc và Ác Long, thú, các loài Quỷ Mị đều không thể hại.

Nếu muốn thỉnh: Phạm Vương, Ðế Thích, Tứ Thiên Vương, Diêm La, Thiên Tử v.v… Chỉ tụng Chú này tùy thỉnh, quyết đến, không dám trước sau chậm trễ. Hoặc có sai khiến gì được như ý muốn. Thần Chú này có thế lực lớn đối vối Nam Thiệm Bộ Châu. Dời núi Tu Di; khô nước Ðại Hải; Chú vào cây khô sẽ phát sanh hoa quả. Huống chi là người năng y Pháp trì tụng, có thể chuyển nhục thân, được Ðại Thần Túc, sanh về cõi Trời Ðâu Suất.

Phật dạy: “Nếu y pháp tụng trì, nhất tâm tinh cần, thì công lực nói không thể hết. Kính Đàn pháp này không được cho người khác thấy nếu thấy thì không tốt, mất linh nghiệm, không được thành tựu viên mãn. Pháp này cần phải bí mật, không được tuyên nói, hãy tự mình chứng biết. Tùy ý mong cầu quyết được thành tựu thọ hưởng được cái vui nhiệm mầu thù thắng”.

Chú Chuẩn Đề
4 (79.44%) 71 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

39 Trả lời to "Chú Chuẩn Đề"

  1. Kính đàn là mua một cái gương chưa sử dụng để đối diện với tôn tượng Đức Phật mẫu chuẩn đề và tụng chú chuẩn đề 108 lần sau đó đem cất vào một cái túi không cho ai nhìn thấy.khi nào mình tụng chú thì đêm kính đàn ra để đối diện với mình rồi tụng nha bạn

   Trả lời
 1. mun tung chu thi phai mot cai dan.trong do co ban tho va mot cai kien.minh co the thay nhieu dieu tu cai kien nay.nhung nho ko cho ai thay.mun lam thi phai co thay huong dan.mun tim hieu thi doc kinh ve chu chuan de se ro.

  Trả lời
 2. neu ko co thay huong dan va cho phep thi nho dung lam.ko don gian dau.tung chu gi cung phai co duc.ko co duc tung chu ko linh dau.xin dung thu nha!!!!

  Trả lời
  1. huỳnh hồng · Edit

   xin hỏi, sư huynh biết thế nào là phật pháp. Đức thế tôn dạy phàm làm người ai cũng có phật tánh, vậy ai cũng có thể trì chú, bất cứ nơi đâu…, vậy mọi người cứ an tâm mà trì chú. ai ăn nấy no.

   Trả lời
 3. Chú chuẩn đề ở trên viết sai "Cu chi" => trong video là "câu chi".

  Trong phần chú thích dười video trên đoạn:
  "Phật dạy: “ Thần Chú này có công năng diệt trừ Thập Ác, Ngũ Nghịch tất cả tội chướng. Thành tựu tất cả bách Pháp công đức. Trì Chú này dù ở tại gia hay xuất gia, không lựa kẻ tịnh người uế; chỉ chí Tâm trì tụng hay khiến Chúng Sanh đời sống ngắn ngủi, sẽ tăng thọ vô lượng. Ca Ma La Tật là bệnh nan y, còn trị lành, huống chi các bệnh khác; nếu không tiêu diệt là không có lý" Lặp lại đến 2 lần y chang nhau ????
  Đề nghị chỉnh sửa lại!!!!

  Trả lời
 4. Cảm ơn bạn! Mình đã xóa đoạn trùng 2 lần. Riêng phần phiên âm "câu chi" và "cu chi", mình đã tham khảo các nguồn, khác nhau là do phiên âm của bản dịch khác nhau thôi bạn, chứ không phải nhầm.

  Trả lời
 5. Chu La mat ngon cua Chu phat nen khi tri dung hay sai deu kg quan trong, do Chu da phien am tu tieng Phan o an do, nen hieu rang khi ta tri Chu thi Chu phat deu Linh thog va hieu dc du ta co tri Chu bang tieg Phan nguyen góc hay da phien am ra tieg viet. vi La mat ngon cua chu phat,bo tat nen chi co Chu phat bo tat moi hieu, nen cu yen Tam tri tung kg so dug hay sai theo kien giai cua chug sạ

  Trả lời
 6. Xin phép có ý kiến thô thiển : Câu chú nếu được phát âm theo âm phạn ngữ có lẽ phù hợp âm ba tần số hơn, còn đọc theo kiểu án lệ chủ lệ … đó đã là hán hóa phạn ngữ rồi lại dịch âm việt , nghe chẳng thấy êm chút nào, mặc dù đây chỉ là mật ngữ

  Trả lời
 7. xin phép có thiển ý : ohm many padme hum … nghe âm ba vang dội hơn ” án ma ni bát di hồng ” có người còn đọc ” bát rị hồng ” . âm nguyên thuỷ dịch ra hán tự, người hoa họ đọc lơ lớ gần như phạn âm, từ hán dịch âm ra tiếng việt nghe chẳng ra sao

  Trả lời
 8. Da cho con hỏi : mình mua một cái kính ,nhưng để ở trên ban thơ sau lưng Phật chuẩn đề or mình để ở dưới cho mình ngồi đọc kinh

  Trả lời
  1. Bạn đang nói kính đeo mắt phải không? Bàn thờ là nơi để thờ Phật, Bồ Tát,…do đó chúng ta chỉ nên để Tượng Phật, hoa quả, nhan đèn. . .trên bàn thờ, còn những thứ không cần thiết khác thì theo mình không nên để lên bàn thờ, kính đeo mắt bạn có thể để trên bàn làm việc hoặc kệ đọc kinh (nếu có).

   Trả lời
 9. Bạn nói kính đàn là một cái gương là chưa chính xác nha, Kính đàn và một trong những pháp khí của Mật tông, nếu bạn quan tâm, bạn có thể vào canlaco24h.com, để tham khảo nha, Thân.

  Trả lời

Bình luận