Chữ khổ trong đạo Phật

Pháp thoại Chữ khổ trong đạo Phật được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Tuệ Quang, phường 6, Tp. Đà Lạt, ngày 02/12/2019

CHỮ "KHỔ" TRONG ĐẠO PHẬT -TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Chữ khổ trong đạo Phật"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận