Chuẩn bị cho người lâm chung

Bài Pháp thoại Chuẩn bị cho người lâm chung được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm ngày 08/04/2012

Chuẩn Bị Cho Người Lâm Chung - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm, Apr.8, 2012)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận