Chuyển hóa nghiệp xấu

Bài giảng Chuyển hóa nghiệp xấu được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Quang Minh (Adelaide, Australia) ngày 25/04/2017
chuyen hoa nghiep xau

Chuyển Hóa Nghiệp Xấu - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Xem thêm Giải hạn và chuyển nghiệp của Vũ Tất Tiến

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Chuyển hóa nghiệp xấu"

Bình luận