Chuyển hóa tham sân si

Buổi pháp thoại chủ đề Chuyển hóa tham sân si do thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại chùa Phước Huệ, thành phố Sydney, Úc Châu

Pháp hành: Chuyển hóa THAM - SÂN - SI - Thầy Thích Thiện Xuân giảng tại Úc Châu

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Chuyển hóa tham sân si"

Bình luận