Chuyển pháp luân

Pháp thoại Chuyển pháp luân được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Xá Lợi, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25/04/2021

CHUYỂN PHÁP LUÂN -TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Chuyển pháp luân"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận