Nếu còn mẹ

Bài pháp thoại Nếu còn mẹ được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Quan Âm Tu Viện, Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10/2016
Tình mẹ

Bài pháp thoại Tình mẹ được Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Nam Dư Thượng, số 65 ngõ 467 đường Lĩnh…
Về đi con

Bài pháp thoại Về đi con được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Phật Học Xá Lợi, Tp. Hồ Chí Minh, năm…