Nếu còn mẹ

Bài pháp thoại Nếu còn mẹ được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Quan Âm Tu Viện, Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10/2016
Tình mẹ

Bài pháp thoại Tình mẹ được Thượng Tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Nam Dư Thượng, số 65 ngõ 467 đường Lĩnh…