Công đức chân thật

Bài pháp thoại Công đức chân thật do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tịnh Thất Lâm Viên, Canada, ngày 03/08/2010

Thầy. Thích Pháp Hòa - Công Đức Chân Thật

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận