Đã về đã tới

Pháp âm Đã về đã tới do Thiền Sư Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 05/10/2003 trong khóa tu mùa thu tại chùa Cam Lộ (Xóm Hạ, Làng Mai)

Đã Về Đã Tới - HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận