Đại bi tâm

Từ đại bi trong đạo Phật đã quá quen thuộc, từ bi là một đức tính vô cùng quan trọng trong Phật giáo, không có từ bi thì không có Phật giáo và không có một học thuyết lớn trên thế giới như thế này.

Mời quý vị nghe bài pháp thoại Đại bi tâm do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận