Đạo làm con

Bài pháp thoại Đạo làm con được thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong khóa tu mùa hè kết nối thiện duyên lần 5 tại chùa Hội Đức, ngày 01/07/2017

ĐẠO LÀM CON - TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận