Đạo lý thắp nhang

Bài pháp thoại Đạo lý thắp nhang được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa An Lạc, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

635. Đạo Lý Thắp Nhang (Rất Hay) ( ĐĐ Thích Thiện Tuệ )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận