Điểm tựa an toàn nhất

Bài pháp thoại Điểm tựa an toàn nhất được Thầy Thích Minh Niệm giảng tại Pháp Viện Minh Đăng Quang ngày 18/09/2016

Sư Minh Niệm | Điểm tựa an toàn nhất | Pháp Viện Minh Đăng Quang, 18.09.2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận