Điều đáng sợ nhất của kiếp người

Bài pháp thoại Điều đáng sợ nhất của kiếp người được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Huệ, Frankfurt, Đức 20/05/2017 (25/04 Đinh Dậu)

786. Điều Đáng Sợ Nhất Của Kiếp Người ( Giảng tại Đức Quốc ) (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận