Đức Phật có chịu nhân quả không?

Pháp thoại Đức Phật có chịu nhân quả không? được Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Chùa Giác Lâm, Ave South Waith Park, St. Cloud, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ, ngày 13.07.2019.

Đức Phật Có Chịu Nhân Quả Không ? | Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Chùa Giác Lâm, Hoa Kỳ

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Đức Phật có chịu nhân quả không?"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận