Đừng tự đẩy lui mình

Bài pháp thoại Đừng tự đẩy lui mình được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Hiền Như Tịnh Thất, Canada, ngày 05/03/2017
dung tu day lui minh

Đừng Tự Đẩy Lui Mình - Thầy. Thích Pháp Hòa ( Mar 5 , 2017 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận