Gần đèn thì sáng

Bài pháp thoại Gần đèn thì sáng do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Đức, ngày 16/03/2016 trong chuyến hoằng pháp tại Châu Âu

Gần Đèn Thì Sáng- Thầy. Thích Pháp Hòa ( March 16,2016 )


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

       

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận