Giác ngộ là gì?

Bài pháp thoại Giác ngộ là gì? do Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng nhằm ngày 13/03/2016. Giác ngộ chúng ta hiểu nôm na là con người thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Giác Ngộ Là Gì - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận