Giàu có để ban tặng

Video pháp thoại Giàu có để ban tặng được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ tại Nhà Hàng Hoàng Lan, Nha Trang – Khánh Hòa, ngày 18/03/2017

Giàu Có Để Ban Tặng – Sư Cô Hương Nhũ tại Nhà Hàng Hoàng Lan Nha Trang


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận