Giết muỗi kiến có tội không?

Pháp thoại vấn đáp Giết muỗi kiến có tội không? được Thầy Thích Thiện Tuệ giải đáp cho các Phật tử làm sao để có được sự giảm thiểu được tội sát sinh với những con vật nhỏ bé trong sinh hoạt hằng ngày

771. Giết Muỗi, Kiến Có Tội Hay Không? (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận