Hạnh sa môn phần 2

Bài pháp thoại Hạnh sa môn phần 2 được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Hải Đức, ngày 15/01/2017

Hạnh Sa Môn 2 - Thầy. Thích Pháp Hòa ( Jan 15, 2017 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận