Hệ lụy của lòng tham

Pháp thoại Hệ lụy của lòng tham được Sư Cô Hương Nhũ giảng trong Khóa Tu Mùa Thu & Vu Lan “Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp” tại tịnh Thất Viên Ngộ Chungbuk – Hàn Quốc, ngày 06.10.2017

Hệ Lụy Của Lòng Tham - Sư Cô Hương Nhũ giảng Tại Chungbuk, Hàn Quốc

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận